Ettårig kurs i bildterapi och yoga

Bildterapi 1
Bildterapi 2
Bildterapi 3
Bildterapi 4
Bildterapi 5
Bildterapi 6
Bildterapi 7
Bildterapi 8
Bildterapi 9

Varmt välkommen till en spännande och utvecklande kurs som tar dig in i bilden och yogans fantastiska världar. Under kursen kommer du att få lära känna bildterapins metodik och praktik. Genom ett processinriktat bildskapande utifrån flera olika teman så kommer du både att få lära känna dig själv på ett djupare plan och samtidigt växa i din skaparförmåga och kreativitet. Under kursen kommer du även att få praktisera yoga samt djupdyka ner i yogafilosofin och lära mer om den. Yogapassen kommer att vara lugna och du kommer att få prova på både yinyoga, restorative yoga, yoga nidra samt lugn hathayoga. Kursen är uppdelad i sju moduler och den övergripande metodiken är process- och upplevelseorientera.

Datumen för nästa omgång av utbildningen ligger uppe nu. Ny kursstart höstterminen 2022. Se nedan!


Modul 1      9-11 september 2022 

Uppstart av mitt processarbete: Jag, min familj och mitt yrke

Utbildningens första del handlar om att få en introduktion i vad bildterapi är för något samt att starta upp sin egen utvecklingsprocess utifrån bildskapandet och yogan. Genom grupprocessarbete så börjar även gruppen att lära känna varandra. Temat är en djupdykning i vem du är, din familj och ditt yrke. Modulen avslutas med restorative yoga.

Modul 2      14-16 oktober 2022

Yoga och bildterapi

Vad är yoga och hur kan yoga, meditation och olika andningstekniker hjälpa till att fördjupa den bildterapeutiska processen. Och hur kan det hjälpa oss i vår personliga utveckling, i vardagen, gentemot oss själva och i vår omgivning? Under modulen lär vi känna yogafilosofin och tittar på yogan som ett verktyg till bland annat stresshantering och självförverkligande. Genom både teori och praktik gör vi en djupdykning in i yogans fantastiska värld. Vi kommer också att prova på ett lugnare hathayoga pass. Självklart kommer vi även att måla.

Modul 3      25-27 november 2022

Symboler, drömmar och berättande

Symbolvärlden är en fantastisk och inspirerande värld som kan hjälpa oss alla att läka gamla sår och hitta nya utvecklingsvägar. Symbolerna kommer igen och kan hittas på många skilda platser; i våra bilder och drömmar, liksom i berättelser och sagor. Vi kommer under den här modulen att arbeta med symboler på flera olika sätt; genom berättelser, våra drömmar, bildskapandet och yogan. Vi lär bland annat känna yoga nidra som är en djupavspänning och ett tillstånd av medveten djup vila där man går igenom och upplever färger, former, mentala bilder och symboler liksom aktiverar hjärnans olika delar med hjälp av visualiseringar samt planterar positiva affirmationer i det undermedvetna.

Modul 4       13-15 januari 2023

Kroppens fysiska och psykiska liv

Människan är komplex och på samma gång fantastisk. Det finns mycket både inom och runt omkring oss som påverkar vår utveckling och våra liv. Under den här modulen så kommer vi att ha fokus på kopplingen mellan vår fysiska och psykiska värld och hur vi medvetet kan arbeta och utforska denna koppling. Genom bland annat yoga, bildskapande, olika meditationer och pranayama (andningsövningar) utforskar vi oss själva och vår egen inre.

Modul 5       24-26 februari 2023

                       

Jung och arketyperna

Carl Gustav Jung är en av vår tids största läromästare inom psykologin. Jung målade själv och fick sina patienter att måla. Vi kommer i den här modulen att lära mer om Jung och om de berömda arketyperna. Vi kommer att utforska hans värld befolkad av begrepp som personan, skuggan, animus, anima, jaget och självet. Genom bildskapande och andra övningar kommer du bland annat att få bekanta dig med din egen persona och skugga. Modulen avslutas med ett restorative yogapass.

Modul 6       31 mars-2 april 2023

Konflikthantering – Inre och yttre konflikter

Hur vi möter och hanterar konflikter som vi har i livet präglar i hög grad hur vi mår och hur vi formar våra relationer. Under modulen kommer vi att titta närmare på både inre och yttre konflikter. Vi kommer ta upp olika sätt att hantera konflikter samt verktyg för att forma ett salutogent förhållningssätt till livet och till andra människor. Förutom olika bildövningar kommer ni även att få göra yinyoga.

Modul 7       5-7 maj 2023

Frihet

Att andas är livet. Är andetaget begränsat, så är livet begränsat. Andetaget säger så mycket om hur vi mår och påverkar hela vår kropp fysiskt och psykiskt och förbinder oss med vår omgivning. I yogan är andningen den centrala delen. Genom pranayama, som är andningsövningar, kan man påverka hälsan på många sätt såsom stresslindring, sänka blodtrycket, få mer energi, frigöra spänningar och känslomässiga blockeringar.  Yoga handlar också om frigörelse på olika sätt från det som håller oss bundna. Genom olika övningar utforskar vi andetaget, rörelser och meditation som verktyg till självkännedom och medvetenhet och att frigöra den kreativa kraften inom oss till att växa fysiskt, mentalt och känslomässigt.

Yoga 1
Yoga 2
Yoga 4
Yoga 5
Yoga 6
Yoga 7

Moduler:

9-11 september 2022

14-16 oktober 2022

25-27 november 2022

13-15 januari 2023

24-26 februari 2023

31 mars - 2 april 2023

5-7 maj  2023

Förkunskaper:

Inga förkunskaper inom bildterapi eller yoga krävs.

Tider:

Fredag 15:00 – 19:00

Lördag 10:00 – 18:00

Söndag 10:00 – 15:00

Diplom:

Kursintyg utdelas i slutet av kursen 

Lokal:

Torggatan 38

Borås

Kurspris:

25 000 kr ink. moms

Lunch, fika och material ingår i priset. Kostnad för kurslitteratur ligger utanför kurspriset.

Delbetalning är möjligt.

För att anmäla dig till kursen

Antal deltagare:

Vi tar som mest emot 10 deltagare för att kunna ge bra utrymme åt de personliga processerna

Litteratur:

Cassou & Cubley, Life, paint and passion

The tree of yoga, B.K.S Iyengar