Satsa på dig själv och din egen utveckling. Anmäl dig till kursen.

Varmt välkommen till en personlighetsutvecklande kurs som går på djupet

Önskar du förstå livet och alla dess skeenden lite bättre? Vill du komma i djupare kontakt med den andliga dimensionen av verkligheten? Vill du ha bra verktyg för att skapa mer balans och harmoni i ditt dagliga liv?

Under den här kursen kommer du att ha möjlighet att komma i närmare kontakt med både dig själv och med livet som sådant. Kursen kommer att visa hur du kan applicera ett nytt förhållningssätt till livet i din egen vardag och du kommer att få redskap gällande att hantera livets alla skiftningar.

Årets kurs har nu startat. Är du redan nu intresserad av att anmäla intresse för nästa års kurs så kan du höra av dig via mail.

Vill du veta mer.
Boka ett kostnadsfritt samtal.

Kursens upplägg

Kursen kommer att hållas i Borås under sex söndagar fördelade över ett år.
Nästa kursomgång startar den 10 september 2023. Vi har 10 platser.

Du kommer under kursen att:

  • Påbörja en inre resa till välbefinnande för både kropp och själ
  • Få kunskap och nya tankar om livets andliga dimension och verklighet
  • Föra samtal på en djupare nivå som syftar till att förstå både dig själv och livet bättre
  • Praktisera kroppskännedom och medveten andning för att lära känna dig själv på ett djupare plan
  • Få kunskap om tankens kraft och hur du kan använda dig av den i ditt eget liv
  • Landa i en egen meditationspraktik som främjar din personliga utveckling
  • Lära dig hur du kan lyssna till och samtala med själva livet
  • Få övningar att applicera och träna på mellan utbildningstillfällena
  • Få tips på övningar, böcker och poddar som fördjupar kursens innehåll ytterligare

“The best way to take care of the future
is to take care of the present moment.”

Träff 1 - Meditation & nu-närvaro

Var befinner du dig i livet just nu? Vad behöver du som ger dig mening?

För att komma i djupare kontakt med livet så måste du först vara i kontakt med dig själv. Under den första träffen kommer du att få reflektera kring dessa frågor och du kommer att få verktyg och kunskap för att komma i djupare kontakt med dig själv, din kropp och ditt andetag. Vi kommer bland annat att introducera kortare meditationer och olika andningstekniker som du kan applicera i ditt eget liv. Genom samtal och övningar kommer du även att inspireras och lära av Eckhart Tolles spännande insikter. Bland annat gällande vår smärtkropp och hur du bättre kan ta hand om den.

Träff 2 - Livets logik

Vad är din andliga tro? Vad har du växt upp med och vad har präglat din livssyn?

Under den här träffen kommer vi att prata om livets andliga dimension, om reinkarnation och om personlig utveckling. Du kommer att få inspireras och lära av Martinus intressanta kosmologi. Martinus förenar vetenskap och andlighet på ett fantastiskt sätt. Den världsbild han förmedlar ger en logiskt underbyggd helhetsförklaring av tillvaron. I sina analyser visar han hur vårt medvetande, psyke och vår moral genom reinkarnation och karma utvecklas enligt logiska naturlagar och hur dessa erfarenheter blir till gagn för vår utveckling.

Träff 3 - Livets magi & att kommunicera med livet

Hur är ditt förhållande till livet? Är livet lite av en kamp eller har du hittat verktygen för att förstå och kommunicera medvetet med livet?

När du tar dig tiden att verkligen studera livets magi på djupet så skapar det en stor fascination. Livet är fantastiskt och något som är väldigt spännande är att du faktiskt kan kommunicera med livet. Ditt liv och ditt välmående står även i relation till hur du själv väljer att se på det du har runt omkring dig. Genom ett salutogent fokus och genom att träna dig i att vända din tanke mot det ljusa och mot det du vill ska växa, så kan du få ett helt nytt förhållande till livet. Under den här träffen kommer du att få titta på dina egna invanda tankemönster och få verktyg för att vända tanken, hantera de utmaningar som du möter och faktiskt förändra ditt liv.

Träff 4 - The way out is in

Hur är ditt tempo i livet? Rusar du fram eller är du i nuet?

Mindfulness är ett fantastiskt verktyg för att komma i djupare kontakt med både livet och med din egen kropp. Med hjälp av andningen och olika mindfulness-övningar kan du påbörja en resa mot sinnesro och mot en högre livsupplevelse. En sann mästare och förebild gällande mindfulness och nu-närvaro är zenbuddhisten Thich Nath Than. Bara att lyssna till honom och hans meditationer skapar ett lugn. Du kommer under den här träffen att få inspireras av Thich Nath Than och hans livsvisdom gällande ”The way out is in”. Avslutningsvis kommer du att få lära dig lite om tapping. Tapping, eller EFT (Emotional Freedom Technique) bygger på akupressurens principer och modern psykologi. Genom att knacka på specifika punkter på kroppen sänder du lugnande signaler till hjärnan vilket kan hjälpa dig till större välmående i livet.

Träff 5 - Livet din spegel

Kan det finns någon mening och lärdom i dem tuffa och utmanande situationer som du möter i livet?

Under träffen kommer du att få titta på ditt liv som om det vore en spegel. Genom att se på ditt liv som en spegel av ditt medvetande, dina föreställningar och dina invanda beteenden så öppnar sig en obegränsad källa till självkännedom och personlighetsutveckling. Genom samtal, meditation och en bildövning kommer du att få titta på utmaningar som du har i livet och få hjälp att hitta nya vägar att hantera och möta dem. Du kommer också att få verktyg kring hur du medvetet kan börja växa och se på både dig själv och din omgivning med större kärlek och förståelse. Detta genom insikten att allt som händer dig har något att lära dig och att det kan hjälpa dig att växa som människa.

Träff 6 - Tankens kraft

Vad menas egentligen med ”tankens kraft” och hur kan du använda dig av den i ditt dagliga liv?

Tankens kraft är större och mäktigare än vad vi kan föreställa oss. Under den här träffen kommer vi att inspireras av forskaren och kiropraktorn Joe Dispenza som enbart med hjälp av tankens kraft läkte sin rygg, där sex kotor i ryggraden pressades samman efter en cykelolycka. Med hjälp av den senaste forskningen inom neurovetenskap, epigenetik och kvantfysik lär han oss hur det här kan gå till och hur du kan omprogrammera din kropp och din hjärna. Du kommer under träffen även att få lära dig flera visualiseringstekniker som kan hjälpa dig att omforma och skapa det liv som du drömmer om.

Träff 1 - Meditation & nu-närvaro

Var befinner du dig i livet just nu? Vad behöver du som ger dig mening?

För att komma i djupare kontakt med livet så måste du först vara i kontakt med dig själv. Under den första träffen kommer du att få reflektera kring dessa frågor och du kommer att få verktyg och kunskap för att komma i djupare kontakt med dig själv, din kropp och ditt andetag. Vi kommer bland annat att introducera kortare meditationer och olika andningstekniker som du kan applicera i ditt eget liv. Genom samtal och övningar kommer du även att inspireras och lära av Eckhart Tolles spännande insikter. Bland annat gällande vår smärtkropp och hur du bättre kan ta hand om den.

Träff 2 - Livets logik

Vad är din andliga tro? Vad har du växt upp med och vad har präglat din livssyn?

Under den här träffen kommer vi att prata om livets andliga dimension, om reinkarnation och om personlig utveckling. Du kommer att få inspireras och lära av Martinus intressanta kosmologi. Martinus förenar vetenskap och andlighet på ett fantastiskt sätt. Den världsbild han förmedlar ger en logiskt underbyggd helhetsförklaring av tillvaron. I sina analyser visar han hur vårt medvetande, psyke och vår moral genom reinkarnation och karma utvecklas enligt logiska naturlagar och hur dessa erfarenheter blir till gagn för vår utveckling.

Träff 3 - Livets magi & att kommunicera med livet

Hur är ditt förhållande till livet? Är livet lite av en kamp eller har du hittat verktygen för att förstå och kommunicera medvetet med livet?

När du tar dig tiden att verkligen studera livets magi på djupet så skapar det en stor fascination. Livet är fantastiskt och något som är väldigt spännande är att du faktiskt kan kommunicera med livet. Ditt liv och ditt välmående står även i relation till hur du själv väljer att se på det du har runt omkring dig. Genom ett salutogent fokus och genom att träna dig i att vända din tanke mot det ljusa och mot det du vill ska växa, så kan du få ett helt nytt förhållande till livet. Under den här träffen kommer du att få titta på dina egna invanda tankemönster och få verktyg för att vända tanken, hantera de utmaningar som du möter och faktiskt förändra ditt liv.

Träff 4 - The way out is in

Hur är ditt tempo i livet? Rusar du fram eller är du i nuet?

Mindfulness är ett fantastiskt verktyg för att komma i djupare kontakt med både livet och med din egen kropp. Med hjälp av andningen och olika mindfulness-övningar kan du påbörja en resa mot sinnesro och mot en högre livsupplevelse. En sann mästare och förebild gällande mindfulness och nu-närvaro är zenbuddhisten Thich Nath Than. Bara att lyssna till honom och hans meditationer skapar ett lugn. Du kommer under den här träffen att få inspireras av Thich Nath Than och hans livsvisdom gällande ”The way out is in”. Avslutningsvis kommer du att få lära dig lite om tapping. Tapping, eller EFT (Emotional Freedom Technique) bygger på akupressurens principer och modern psykologi. Genom att knacka på specifika punkter på kroppen sänder du lugnande signaler till hjärnan vilket kan hjälpa dig till större välmående i livet.

Träff 5 - Livet din spegel

Kan det finns någon mening och lärdom i dem tuffa och utmanande situationer som du möter i livet?

Under träffen kommer du att få titta på ditt liv som om det vore en spegel. Genom att se på ditt liv som en spegel av ditt medvetande, dina föreställningar och dina invanda beteenden så öppnar sig en obegränsad källa till självkännedom och personlighetsutveckling. Genom samtal, meditation och en bildövning kommer du att få titta på utmaningar som du har i livet och få hjälp att hitta nya vägar att hantera och möta dem. Du kommer också att få verktyg kring hur du medvetet kan börja växa och se på både dig själv och din omgivning med större kärlek och förståelse. Detta genom insikten att allt som händer dig har något att lära dig och att det kan hjälpa dig att växa som människa.

Träff 6 - Tankens kraft

Vad menas egentligen med ”tankens kraft” och hur kan du använda dig av den i ditt dagliga liv?

Tankens kraft är större och mäktigare än vad vi kan föreställa oss. Under den här träffen kommer vi att inspireras av forskaren och kiropraktorn Joe Dispenza som enbart med hjälp av tankens kraft läkte sin rygg, där sex kotor i ryggraden pressades samman efter en cykelolycka. Med hjälp av den senaste forskningen inom neurovetenskap, epigenetik och kvantfysik lär han oss hur det här kan gå till och hur du kan omprogrammera din kropp och din hjärna. Du kommer under träffen även att få lära dig flera visualiseringstekniker som kan hjälpa dig att omforma och skapa det liv som du drömmer om.

”You need to get out of time
to be fully yourself"

Kursens sex olika träffar

Träff 1 – Meditation & nu-närvaro
Söndag 10 september 2023 kl 10-18

Träff 2 – Livets logik
Söndag 15 oktober 2023 kl 10-18

Träff 3 – Livets magi & att kommunicera med livet
Söndag 26 november 2023 kl 10-18

Träff 4 – The way out is in
Söndag 28 januari 2024 kl 10-18

Träff 5 – Livet din spegel
Söndag 10 mars 2024 kl 10-18

Träff 6 – Tankens kraft
Söndag 21 april 2024 kl 10-18

Plats

Kursen håller till i Borås på Torggatan 38. Varmt välkommen med din anmälan!

Pris

Kostnaden för den ettåriga kursen är 9750 kr (inklusive moms). Då ingår även god vegansk, ekologisk mat och fika under träffarna. Räntefri delbetalning är möjlig.

“Förnuftet är en tjänare. Intuitionen är en gåva.
Vår kultur har gjort tjänaren till mästare och glömt gåvan.”