Vill du utveckla dig själv och andra?

Att leda i en föränderlig tid

Vi lever just nu i en tid där förändringens vindar blåser som aldrig förr. Det händer mycket på alla fronter, både ute i världen, på våra arbetsplatser och i våra privatliv. Att stå stadigt och kunna navigera i allt detta på ett tryggt och medvetet sätt är en stor konst. Speciellt då ovälkomnade händelser kan skapa både oro och rädslor. Känslor som, om de får hålla i sig, kan påverka både välmåendet, vår arbetsmiljö och resultaten vi vill åstadkomma. Så hur hittar man lugnet i stormen och blir den kaospilot som vet hur man ska leda och tänka i tider av turbulens? Den som kan skapa lugn hos andra och som andra vänder sig till för att få vägledning och en medveten riktning att hålla sig till?

I tider av oro och förändring kan man som ledare behöva hjälp med att lyfta blicken för se hur man på bästa sätt ska föra skutan framåt och även kunna dra nytta av de vindar som blåser. Man kan även behöva hjälp med att staka ut riktningen, för att på ett medveten sätt kunna föra både sig själv och andra mot nya stränder. Detta inte minst för att kunna motivera vägval och ställningstaganden för både sig själv och andra. Utgångspunkten handlar om att vara ordentligt grundad i sitt eget och sin verksamhets syfte. Man behöver även ha tillskansat sig och utvecklat det metodstöd och de verktyg som krävs för att navigera i en föränderlig tid. Men framför allt behöver man ständigt utveckla sig själv för att bli bättre på att förstå och kunna möta andra – både på arbetsplatsen och i livet som stort. I tider av förändringsarbeten och omställningar är nämligen självkännedom den enskilt viktigaste ledarförmågan.

Så i tider som dessa behöver världen och samhället ledare som är intresserade av att arbeta med sig själva och att bidra till en bättre värld. Ledare som klarar av att tänka självständigt och utanför boxen och som är intresserade av lite djupare frågor och resonemang.

  • Är du en av framtidens ledare? Eller vill du bli det?
  • Vill du vara med och bidra till en bättre värld?
  • Är du villig att jobba med dig själv för att kunna jobba med andra på ett djupare och mer medvetet plan?
  • Vill du bli stimulerad i ditt ledarskap på en ny nivå?
  • Vill du veta hur du kan utvecklas för att bidra till någonting större?
  • Är du redo att utmanas?

 

Om du svarar ja på en eller flera av dessa frågor så kan den här kursen vara någonting för dig. Här vill vi samla ledare som ligger lite i front, eller som vill göra det. Under kursen kommer vi att öppna upp för att se på oss själva och vår omvärld med nya ögon. Allt i syfte att kunna ta steg i en ny, medveten riktning. Det handlar om att bli stärkt i sitt ledarskap och få motivation att vilja bidra till att göra skillnad på riktigt. Under fyra träffar så kommer vi att djupdyka in i ett antal viktiga områden när det kommer till förändringsledning och att utveckla sig själv och sitt ledarskap på djupet. Du kommer att få massor av bra verktyg, inspiration, nya tankar och kunskap som kommer att berika dig som ledare. Kursen kommer att bestå av både föreläsningar och en mängd olika, intressanta och utvecklande workshops och övningar. Alla som känner sig manade att lära sig mer om sig själva och att utvecklas i sitt ledarskap är välkomna, oavsett var du arbetar. Vi behöver medvetna ledare på alla olika platser i samhället.

Denna kurs är en investering i dig själv som du kommer att ha stor nytta av i ditt liv, både privat och på din arbetsplats. Den kommer att innebära en både spännande, utvecklande och intressant resa, med start och mål i dig själv.

Har du frågor?
Boka ett kostnadsfritt samtal

“Be the change you wish to see in the world”

Träff 1 - Mitt ankare

Den första träffen kommer ha sin utgångspunkt i att utforska ditt eget och verksamhetens syfte. Den mest grundläggande förutsättningen för att kunna verka som framgångsrik ledare är att vara bottnad i sitt eget varför, sitt egna ankare. Att veta vad som driver dig, vem du är och vad du står för skapar trygghet och meningsfullhet. För att sedan effektivt kunna leda förändring i arbetslivet behöver syftet vara förankrat i ett tillitsbaserat ledarskap och kunskap om hur du skapar psykologisk trygghet på arbetsplatsen. Detta kommer vi att utforska och arbeta med för att därigenom skapa nya insikter och lärdomar.

Träff 2 - Framtidens ledarskap

Vi står inför ett nytt paradigmskifte vilket innebär att vi behöver nya sätt att tänka, leda och driva utveckling på. Under andra träffen kommer vi att titta närmare på vad detta innebär. Du kommer sedan att få hjälp och inspiration att utveckla och medvetandegöra dina drivkrafter, styrkor och utvecklingsområden. Vi kommer också att titta på aktuell forskning samt lära och inspireras av en enastående ledare, Dag Hammarskjöld. Hans ledarskap kan liknas vid det vi idag kallar utvecklande ledarskap, vilket vi också kommer att titta närmare på.

Träff 3 - Att bygga segel

Vid den tredje träffen kommer vi att arbeta med verktyg som du behöver för att hantera svåra utmaningar i en föränderlig tid – kopplat både till dig själv och till den verksamhet du verkar i. Vi kommer hjälpa dig att bygga segel samt visa hur du mer stabilt och medvetet kan navigera genom olika stormar. Det handlar bland annat om att lära sig hur man kan ta vara på vindarna och få styrka genom dem, i stället för att bygga skydd, värja sig eller slåss emot dem. Föränderlighet är det nya normala, så det bästa man kan göra är att skaffa sig verktygen och den kunskap man behöver för att hitta en inre trygghet att leda i dessa tider.

Träff 4 - Mot nya stränder

Vision är vad du vill åstadkomma med ditt syfte, alltså vilka konkreta resultat du vill se på kort och lång sikt. Med den förändringstakt som nu råder behöver vi ständigt vara beredda att skruva på önskade utfall och mål. Under fjärde träffen kommer vi att titta på olika förhållningssätt till visioner och mål kopplat till både omvärldsanalys, forskning och egen drivkraft. Avslutningsvis kommer vi även att blicka ut och titta på världsläget. Nu om nån gång behöver vi ledare som aktivt vill vara med och bidra till en bättre värld. Hur kan du och din verksamhet vara en pusselbit?

Träff 1 - Mitt ankare

Den första träffen kommer ha sin utgångspunkt i att utforska ditt eget och verksamhetens syfte. Den mest grundläggande förutsättningen för att kunna verka som framgångsrik ledare är att vara bottnad i sitt eget varför, sitt egna ankare. Att veta vad som driver dig, vem du är och vad du står för skapar trygghet och meningsfullhet. För att sedan effektivt kunna leda förändring i arbetslivet behöver syftet vara förankrat i ett tillitsbaserat ledarskap och kunskap om hur du skapar psykologisk trygghet på arbetsplatsen. Detta kommer vi att utforska och arbeta med för att därigenom skapa nya insikter och lärdomar.

Träff 2 - Framtidens ledarskap

Vi står inför ett nytt paradigmskifte vilket innebär att vi behöver nya sätt att tänka, leda och driva utveckling på. Under andra träffen kommer vi att titta närmare på vad detta innebär. Du kommer sedan att få hjälp och inspiration att utveckla och medvetandegöra dina drivkrafter, styrkor och utvecklingsområden. Vi kommer också att titta på aktuell forskning samt lära och inspireras av en enastående ledare, Dag Hammarskjöld. Hans ledarskap kan liknas vid det vi idag kallar utvecklande ledarskap, vilket vi också kommer att titta närmare på.

Träff 3 - Att bygga segel

Vid den tredje träffen kommer vi att arbeta med verktyg som du behöver för att hantera svåra utmaningar i en föränderlig tid – kopplat både till dig själv och till den verksamhet du verkar i. Vi kommer hjälpa dig att bygga segel samt visa hur du mer stabilt och medvetet kan navigera genom olika stormar. Det handlar bland annat om att lära sig hur man kan ta vara på vindarna och få styrka genom dem, i stället för att bygga skydd, värja sig eller slåss emot dem. Föränderlighet är det nya normala, så det bästa man kan göra är att skaffa sig verktygen och den kunskap man behöver för att hitta en inre trygghet att leda i dessa tider.

Träff 4 - Mot nya stränder

Vision är vad du vill åstadkomma med ditt syfte, alltså vilka konkreta resultat du vill se på kort och lång sikt. Med den förändringstakt som nu råder behöver vi ständigt vara beredda att skruva på önskade utfall och mål. Under fjärde träffen kommer vi att titta på olika förhållningssätt till visioner och mål kopplat till både omvärldsanalys, forskning och egen drivkraft. Avslutningsvis kommer vi även att blicka ut och titta på världsläget. Nu om nån gång behöver vi ledare som aktivt vill vara med och bidra till en bättre värld. Hur kan du och din verksamhet vara en pusselbit?

Vill du utveckla dig själv och ditt ledarskap?

”Ju trognare du lyssnar till den inre rösten, desto bättre hör du vad som pågår i yttervärlden."”

Träffarna

Träff 1 13 september 2024

Träff 2 8 november 2024

Träff 3 31 januari 2025

Träff 4 7 mars 2025

Tider

Fredagar kl: 10:00 – 17:30

Lokalen

Torggatan 38. Ligger i centrala Borås.

Gångavstånd från Centralstationen.

 

Kursledare

Fredrika Lundqvist & Frida Fogelmark

Läs mer i ”Om oss”

Kurspris

12 500 kr

Lunch och fika vid alla träffar ingår i priset.
Räntefri delbetalning är möjligt.

Om du betalar via ett företag så hör av dig för att få en faktura: fredrika.corazon@gmail.com

Vill du utveckla dig själv och ditt ledarskap?

"Ledaren är den våg som driver skeppet framåt".